Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 27-6-2015

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791 - Ms.Mai 0977 092 920

Hotline 2: Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Nhung 0962 643 627

Add: Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

>> Cập nhật danh sách chung cư HH2 Linh Đàm đang giao dịch: dự án chung cư HH2 Linh Đàm

Tòa  Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh Tiến độ Giá bán Tổng GTHĐ
HH2B  4 2 76.27 15 175 20% 17.29448014 1319.05
HH2B  5 2 76.27 15.5 180 20% 17.86003671 1362.185
HH2B  6 2 76.27 15.5 160 20% 17.59781041 1342.185
HH2B  8 2 76.27 15.5 165 20% 17.66336699 1347.185
HH2B  10 2 76.27 15.5 175 20% 17.79448014 1357.185
HH2B  11 2 76.27 15.5 180 20% 17.86003671 1362.185
HH2B  12A  2 76.27 15 150 20% 16.96669726 1294.05
HH2B  16 2 76.27 15.5 165 20% 17.66336699 1347.185
HH2B  17 2 76.27 15 175 20% 17.29448014 1319.05
HH2B  19 2 76.27 15 170 20% 17.22892356 1314.05
HH2B  22 2 76.27 14.5 200 20% 17.12226301 1305.915
HH2B  27 2 76.27 14.5 200 20% 17.12226301 1305.915
HH2B  28 2 76.27 14.5 180 20% 16.86003671 1285.915
HH2B  31 2 76.27 14 160 20% 16.09781041 1227.78
HH2B  33 2 76.27 14 165 20% 16.16336699 1232.78
HH2B  34 2 76.27 14 165 20% 16.16336699 1232.78
HH2B  37 2 76.27 13.5 150 20% 15.46669726 1179.645
HH2B  40 2 76.27 13.5 135 20% 15.27002753 1164.645
HH2B  4 12 76.27 15 265 20% 18.47449849 1409.05
HH2B  8 12 76.27 15.5 295 20% 19.36783794 1477.185
HH2B  10 12 76.27 15.5 290 20% 19.30228137 1472.185
HH2B  11 12 76.27 15.5 300 20% 19.43339452 1482.185
HH2B  17 12 76.27 15 295 20% 18.86783794 1439.05
HH2B  19 12 76.27 15 290 20% 18.80228137 1434.05
HH2B  23 12 76.27 14.5 320 20% 18.69562082 1425.915
HH2B  26 12 76.27 14.5 290 20% 18.30228137 1395.915
HH2B  27 12 76.27 14.5 295 20% 18.36783794 1400.915
HH2B  30 12 76.27 14 325 20% 18.2611774 1392.78
HH2B  31 12 76.27 14 285 20% 17.73672479 1352.78
HH2B  34 12 76.27 14 275 20% 17.60561164 1342.78
HH2B  35 12 76.27 14 275 20% 17.60561164 1342.78
HH2B  36 12 76.27 13.5 300 20% 17.43339452 1329.645
HH2B  38 12 76.27 13.5 250 20% 16.77782877 1279.645
HH2B  39 12 76.27 13.5 215 20% 16.31893274 1244.645
HH2B  6 22 76.27 15.5 435 20% 21.20342205 1617.185
HH2B  7 22 76.27 15.5 380 20% 20.48229972 1562.185
HH2B  9 22 76.27 15.5 TT 20% #VALUE! #VALUE!
HH2B  12 22 76.27 15.5 TT 20% #VALUE! #VALUE!
HH2B  12A  22 76.27 15 410 20% 20.37563918 1554.05
HH2B  19 22 76.27 15 420 20% 20.50675233 1564.05
HH2B  22 22 76.27 14.5 TT 20% #VALUE! #VALUE!
HH2B  32 22 76.27 14 380 20% 18.98229972 1447.78
HH2B  36 22 76.27 13.5 360 20% 18.22007342 1389.645
HH2B  37 22 76.27 13.5 325 20% 17.7611774 1354.645
HH2B  40 22 76.27 13.5 300 20% 17.43339452 1329.645
HH2B  5 32 76.27 15.5 270 20% 19.04005507 1452.185
HH2B  11 32 76.27 15.5 300 20% 19.43339452 1482.185
HH2B  14 32 76.27 15.5 275 20% 19.10561164 1457.185
HH2B  18 32 76.27 15 285 20% 18.73672479 1429.05
HH2B  19 32 76.27 15 280 20% 18.67116822 1424.05
HH2B  24 32 76.27 14.5 270 20% 18.04005507 1375.915
HH2B  26 32 76.27 14.5 300 20% 18.43339452 1405.915
HH2B  29 32 76.27 14 290 20% 17.80228137 1357.78
HH2B  35 32 76.27 14 270 20% 17.54005507 1337.78
HH2B  36 32 76.27 13.5 260 20% 16.90894192 1289.645
HH2B  40 32 76.27 13.5 230 20% 16.51560246 1259.645
                 
HH2B  3 4 67.04 15 150 20% 17.23747017 1155.6
HH2B  4 4 67.04 15 160 20% 17.38663484 1165.6
HH2B  8 4 67.04 15.5 160 20% 17.88663484 1199.12
HH2B  12A  4 67.04 15 150 20% 17.23747017 1155.6
HH2B  14 4 67.04 15.5 150 20% 17.73747017 1189.12
HH2B  15 4 67.04 15.5 155 20% 17.81205251 1194.12
HH2B  16 4 67.04 15.5 160 20% 17.88663484 1199.12
HH2B  19 4 67.04 15 180 20% 17.6849642 1185.6
HH2B  23 4 67.04 14.5 175 20% 17.11038186 1147.08
HH2B  28 4 67.04 14.5 160 20% 16.88663484 1132.08
HH2B  29 4 67.04 14 180 20% 16.6849642 1118.56
HH2B  31 4 67.04 14 170 20% 16.53579952 1108.56
HH2B  33 4 67.04 14 160 20% 16.38663484 1098.56
HH2B  36 4 67.04 13.5 155 20% 15.81205251 1060.04
HH2B  37 4 67.04 13.5 150 20% 15.73747017 1055.04
HH2B  38 4 67.04 13.5 140 20% 15.58830549 1045.04
HH2B  40 4 67.04 13.5 110 20% 15.14081146 1015.04
HH2B  2 10 67.04 15 175 20% 17.61038186 1180.6
HH2B  4 10 67.04 15 180 20% 17.6849642 1185.6
HH2B  5 10 67.04 15.5 185 20% 18.25954654 1224.12
HH2B  10 10 67.04 15.5 190 20% 18.33412888 1229.12
HH2B  11 10 67.04 15.5 185 20% 18.25954654 1224.12
HH2B  12 10 67.04 15.5 215 20% 18.70704057 1254.12
HH2B  14 10 67.04 15.5 190 20% 18.33412888 1229.12
HH2B  15 10 67.04 15.5 190 20% 18.33412888 1229.12
HH2B  16 10 67.04 15.5 195 20% 18.40871122 1234.12
HH2B  23 10 67.04 14.5 210 20% 17.63245823 1182.08
HH2B  26 10 67.04 14.5 205 20% 17.55787589 1177.08
HH2B  30 10 67.04 14 205 20% 17.05787589 1143.56
HH2B  4 24 67.04 15 250 20% 18.72911695 1255.6
HH2B  8 24 67.04 15.5 245 20% 19.15453461 1284.12
HH2B  10 24 67.04 15.5 255 20% 19.30369928 1294.12
HH2B  12A  24 67.04 15 245 20% 18.65453461 1250.6
HH2B  32 24 67.04 14 240 20% 17.57995227 1178.56
HH2B  40 24 67.04 13.5 190 20% 16.33412888 1095.04
HH2B  12A  30 67.04 15 245 20% 18.65453461 1250.6
HH2B  14 30 67.04 15.5 255 20% 19.30369928 1294.12
HH2B  19 30 67.04 15 260 20% 18.87828162 1265.6
HH2B  28 30 67.04 14.5 240 20% 18.07995227 1212.08
HH2B  36 30 67.04 13.5 250 20% 17.22911695 1155.04
HH2B  39 30 67.04 13.5 180 20% 16.1849642 1085.04
HH2B  40 30 67.04 13.5 190 20% 16.33412888 1095.04
                 
HH2B  8 6 65.52 15.5 160 20% 17.94200244 1175.56
HH2B  10 6 65.52 15.5 180 20% 18.24725275 1195.56
HH2B  14 6 65.52 15.5 150 20% 17.78937729 1165.56
HH2B  16 6 65.52 15.5 160 20% 17.94200244 1175.56
HH2B  17 6 65.52 15 170 20% 17.59462759 1152.8
HH2B  22 6 65.52 14.5 180 20% 17.24725275 1130.04
HH2B  28 6 65.52 14.5 165 20% 17.01831502 1115.04
HH2B  29 6 65.52 14 170 20% 16.59462759 1087.28
HH2B  37 6 65.52 13.5 140 20% 15.63675214 1024.52
HH2B  38 6 65.52 13.5 130 20% 15.48412698 1014.52
HH2B  40 6 65.52 13.5 110 20% 15.17887668 994.52
HH2B  11 8 65.52 15.5 170 20% 18.09462759 1185.56
HH2B  12A  8 65.52 15 175 20% 17.67094017 1157.8
HH2B  14 8 65.52 15.5 175 20% 18.17094017 1190.56
HH2B  16 8 65.52 15.5 160 20% 17.94200244 1175.56
HH2B  17 8 65.52 15 170 20% 17.59462759 1152.8
HH2B  22 8 65.52 14.5 180 20% 17.24725275 1130.04
HH2B  24 8 65.52 14.5 165 20% 17.01831502 1115.04
HH2B  25 8 65.52 14.5 165 20% 17.01831502 1115.04
HH2B  27 8 65.52 14.5 165 20% 17.01831502 1115.04
HH2B  40 8 65.52 13.5 135 20% 15.56043956 1019.52
HH2B  4 26 65.52 15 205 20% 18.12881563 1187.8
HH2B  5 26 65.52 15.5 245 20% 19.23931624 1260.56
HH2B  10 26 65.52 15.5 235 20% 19.08669109 1250.56
HH2B  12A  26 65.52 15 240 20% 18.66300366 1222.8
HH2B  12 26 65.52 15.5 250 20% 19.31562882 1265.56
HH2B  14 26 65.52 15.5 235 20% 19.08669109 1250.56
HH2B  31 26 65.52 14 235 20% 17.58669109 1152.28
HH2B  40 26 65.52 13.5 180 20% 16.24725275 1064.52
HH2B  14 28 65.52 15.5 250 20% 19.31562882 1265.56
HH2B  15 28 65.52 15.5 250 20% 19.31562882 1265.56
HH2B  40 28 65.52 13.5 180 20% 16.24725275 1064.52
                 
HH2B  2 4 57.83 15 150 20% 17.59380944 1017.45
HH2B  7 14 55.59 15.5 265 20% 20.26704443 1126.645
HH2B  25 14 55.59 14.5 270 20% 19.35698867 1076.055
HH2B  27 14 55.59 14.5 270 20% 19.35698867 1076.055
HH2B  31 14 55.59 14 275 20% 18.9469329 1053.26
HH2B  34 14 55.59 14 255 20% 18.58715596 1033.26
HH2B  35 14 55.59 14 TT 20% #VALUE! #VALUE!
HH2B  36 14 55.59 13.5 265 20% 18.26704443 1015.465
HH2B  38 14 55.59 13.5 250 20% 17.99721173 1000.465
HH2B  39 14 55.59 13.5 235 20% 17.72737903 985.465
HH2B  3 20 55.59 15 255 20% 19.58715596 1088.85
HH2B  12A  20 55.59 15 275 20% 19.9469329 1108.85
HH2B  27 20 55.59 14.5 270 20% 19.35698867 1076.055
HH2B  39 20 55.59 13.5 260 20% 18.1771002 1010.465
HH2B  6 34 55.59 15.5 210 20% 19.27765785 1071.645
HH2B  10 34 55.59 15.5 200 20% 19.09776938 1061.645
HH2B  11 34 55.59 15.5 200 20% 19.09776938 1061.645
HH2B  14 34 55.59 15.5 210 20% 19.27765785 1071.645
HH2B  15 34 55.59 15.5 195 20% 19.00782515 1056.645
HH2B  16 34 55.59 15.5 195 20% 19.00782515 1056.645
HH2B  21 34 55.59 14.5 220 20% 18.45754632 1026.055
HH2B  22 34 55.59 14.5 225 20% 18.54749056 1031.055
HH2B  23 34 55.59 14.5 220 20% 18.45754632 1026.055
HH2B  25 34 55.59 14.5 200 20% 18.09776938 1006.055
HH2B  32 34 55.59 14 195 20% 17.50782515 973.26
HH2B  35 34 55.59 14 195 20% 17.50782515 973.26
HH2B  37 34 55.59 13.5 190 20% 16.91788091 940.465
HH2B  38 34 55.59 13.5 195 20% 17.00782515 945.465
HH2B  39 34 55.59 13.5 175 20% 16.64804821 925.465
HH2B  40 34 55.59 13.5 180 20% 16.73799244 930.465
HH2B  5 40 55.59 15.5 175 20% 18.64804821 1036.645
HH2B  6 40 55.59 15.5 195 20% 19.00782515 1056.645
HH2B  10 40 55.59 15.5 200 20% 19.09776938 1061.645
HH2B  14 40 55.59 15.5 210 20% 19.27765785 1071.645
HH2B  15 40 55.59 15.5 200 20% 19.09776938 1061.645
HH2B  16 40 55.59 15.5 195 20% 19.00782515 1056.645
HH2B  17 40 55.59 15 215 20% 18.86760209 1048.85
HH2B  21 40 55.59 14.5 220 20% 18.45754632 1026.055
HH2B  23 40 55.59 14.5 220 20% 18.45754632 1026.055
HH2B  24 40 55.59 14.5 220 20% 18.45754632 1026.055
HH2B  30 40 55.59 14 235 20% 18.22737903 1013.26
HH2B  32 40 55.59 14 200 20% 17.59776938 978.26
HH2B  34 40 55.59 14 200 20% 17.59776938 978.26
HH2B  35 40 55.59 14 220 20% 17.95754632 998.26
HH2B  36 40 55.59 13.5 220 20% 17.45754632 970.465
HH2B  37 40 55.59 13.5 210 20% 17.27765785 960.465
HH2B  38 40 55.59 13.5 195 20% 17.00782515 945.465
HH2B  39 40 55.59 13.5 185 20% 16.82793668 935.465
HH2B  40 40 55.59 13.5 180 20% 16.73799244 930.465
                 
HH2B  12 36 47.62 15.5 105 20% 17.7049559 843.11
HH2B  14 36 47.62 15.5 105 20% 17.7049559 843.11
HH2B  16 36 47.62 15.5 95 20% 17.4949601 833.11
HH2B  17 36 47.62 15 110 20% 17.3099538 824.3
HH2B  19 36 47.62 15 110 20% 17.3099538 824.3
HH2B  20 36 47.62 15 105 20% 17.2049559 819.3
HH2B  21 36 47.62 14.5 120 20% 17.0199496 810.49
HH2B  22 36 47.62 14.5 120 20% 17.0199496 810.49
HH2B  23 36 47.62 14.5 120 20% 17.0199496 810.49
HH2B  25 36 47.62 14.5 110 20% 16.8099538 800.49
HH2B  28 36 47.62 14.5 115 20% 16.9149517 805.49
HH2B  29 36 47.62 14 135 20% 16.8349433 801.68
HH2B  33 36 47.62 14 120 20% 16.5199496 786.68
HH2B  39 36 47.62 13.5 95 20% 15.4949601 737.87
HH2B  40 36 47.62 13.5 85 20% 15.2849643 727.87
                 
HH2B  5 38 45.84 15.5 110 20% 17.89965096 820.52
HH2B  7 38 45.84 15.5 90 20% 17.46335079 800.52
HH2B  8 38 45.84 15.5 95 20% 17.57242583 805.52
HH2B  10 38 45.84 15.5 115 20% 18.008726 825.52
HH2B  11 38 45.84 15.5 115 20% 18.008726 825.52
HH2B  14 38 45.84 15.5 105 20% 17.79057592 815.52
HH2B  16 38 45.84 15.5 105 20% 17.79057592 815.52
HH2B  17 38 45.84 15 110 20% 17.39965096 797.6
HH2B  20 38 45.84 15 105 20% 17.29057592 792.6
HH2B  22 38 45.84 14.5 120 20% 17.11780105 784.68
HH2B  23 38 45.84 14.5 120 20% 17.11780105 784.68
HH2B  25 38 45.84 14.5 120 20% 17.11780105 784.68
HH2B  26 38 45.84 14.5 100 20% 16.68150087 764.68
HH2B  34 38 45.84 14 95 20% 16.07242583 736.76
HH2B  38 38 45.84 13.5 90 20% 15.46335079 708.84
HH2B  39 38 45.84 13.5 85 20% 15.35427574 703.84
HH2B  40 38 45.84 13.5 85 20% 15.35427574 703.84
HH2B  9 16 45.48 15.5 140 20% 18.57827617 844.94
HH2B  10 16 45.48 15.5 140 20% 18.57827617 844.94
HH2B  14 16 45.48 15.5 130 20% 18.3583993 834.94
HH2B  19 16 45.48 15 135 20% 17.96833773 817.2
HH2B  20 16 45.48 15 135 20% 17.96833773 817.2
HH2B  24 16 45.48 14.5 120 20% 17.13852243 779.46
HH2B  25 16 45.48 14.5 135 20% 17.46833773 794.46
HH2B  27 16 45.48 14.5 130 20% 17.3583993 789.46
HH2B  29 16 45.48 14 135 20% 16.96833773 771.72
HH2B  3 18 45.48 15 125 20% 17.74846086 807.2
HH2B  9 18 45.48 15.5 135 20% 18.46833773 839.94
HH2B  10 18 45.48 15.5 140 20% 18.57827617 844.94
HH2B  14 18 45.48 15.5 130 20% 18.3583993 834.94
HH2B  16 18 45.48 15.5 135 20% 18.46833773 839.94
HH2B  20 18 45.48 15 135 20% 17.96833773 817.2
HH2B  22 18 45.48 14.5 140 20% 17.57827617 799.46
HH2B  24 18 45.48 14.5 120 20% 17.13852243 779.46
HH2B  27 18 45.48 14.5 130 20% 17.3583993 789.46
HH2B  32 18 45.48 14 130 20% 16.8583993 766.72
HH2B  37 18 45.48 13.5 130 20% 16.3583993 743.98

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 66466
Lượng truy cập: 53842889
ĐẦU TRANG